Go to Top

Totallösning

Har du som företagare svårt att få tiden att räcka till? Hopar sig det administrativa arbetet och hamnar på hög? Låt då oss ta hand om din bokföring, betalningsförslag, löner, bokslut m.m. så att du kan ägna dig åt det du är bra på.

Du som företagare har möjlighet att låta oss ta hand om alla eller utvalda delar i företagets administration, såsom löpande bokföring, upprättande av betalningsförslag, fakturering, löneadministration, skattedeklarationer, budgetarbete, periodbokslut, årsbokslut, årsredovisning m.m. eller bara ta hjälp inom utvalda områden. Hör av er till oss så går vi tillsammans igenom ert företags behov och skräddarsyr en lösning som passar er.

Headline_iconTJÄNSTER

Revision
Bokslutsuppdrag
Löpande redovisning
Löneadministration
Totallösning
Deklarationer
Bolagsbildning & avveckling
Skattekonsultationer och ekonomiska konsultationer

Kommentarer inaktiverade.