Go to Top

Löneadministration

Vi erbjuder skräddarsydda tjänster inom löneadministration där vi hjälper företagen med deras löpande lönehantering.

Hur uppdragets upplägg och omfattning ser ut beror på era behov. En variant är att ni lämnar löneunderlag till oss som vi sedan lägger in i vårt löneprogram. Om ni redan har ett löneprogram där ni t.ex. löpande lägger in tidsrapporter eller dylikt kan vi sköta lönekörningen genom att ni skickar en fil eller att vi kommer ut till er och utför arbetet i ert system.

Headline_iconTJÄNSTER

Revision
Bokslutsuppdrag
Löpande redovisning
Löneadministration
Totallösning
Deklarationer
Bolagsbildning & avveckling
Skattekonsultationer och ekonomiska konsultationer

Kommentarer inaktiverade.